【Makiko】

Black_Miko

ไม่รู้ - Better Weatherในวันนี้ฉันไม่มีใคร ไม่มีเธอที่เข้าใจ
ตั้งแต่วันที่เธอไปจากฉัน

ต้องทนฝืนเก็บความเดียวดาว
ไม่มีใครสักคนข้างกาย ไม่มีอีกแล้ว

ช่วงเวลาที่เลยผ่าน จากไปอย่างช้าๆ
ฉันยังคงต้องยืนลำพัง อย่างนี้ต่อไป


ไม่มีเธอ ไม่มีใคร จากนี้ยังคงต้องเดินต่อไป ใช่ไหมยังไม่รู้ ไม่รู้ต้องทนอีกนานเท่าไร
ฉันยังคงต้องเดินอยู่กับความเดียวดายและช้ำใจ
อีกนานสักเท่าไหร่

อยู่อย่างคนที่ไม่มีใจ
ตั้งแต่วันที่เธอบอกลาฉันไป
ยังไม่รู้ต้องทำงัย ยังไม่รู้

แม้เวลาได้เลยผ่าน จากไปอย่างช้าๆ
ฉันยังคงต้องยืนลำพัง อย่างนี้ต่อไป

ไม่มีเธอ ไม่มีใคร จากนี้ยังคงต้องเดินต่อไป ใช่ไหม


ยังไม่รู้ ไม่รู้ ต้องทนอีกนานเท่าไร
ฉันยังคงต้องยืนอยู่กับความเดียวดายและช้ำใจ
อย่างนี้อีกนานสักเท่าไร

ส่วนตัวเธอ ไม่เหลือความทรงจำดีๆ
ในตอนนี้เธอไม่เหลือเลยใช่ไหม

ฉันเข้าใจดี
ไม่เป็นไร ฉันเพียงแค่ขอให้เธอเก็บเอาไว้


ถึงแม้เวลาล่วงเลยผ่าน จากไปอย่างช้าๆ
แต่มันก็ยังคงเหมือนเดิม

ยังไม่รู้ ....ยังไม่รู้
ไม่รู้ ต้องทนอีกนานเท่าไร
ฉันยังคงต้องยืนอยู่กับความเดียวดายและช้ำใจ
อย่างนี้อีกนานสักเท่าไร

ส่วนตัวเธอ ไม่เหลือความทรงจำดีๆ
ในตอนนี้เธอไม่เหลือเลยใช่ไหม

ฉันเข้าใจดี ไม่เป็นไร ฉันเพียงแค่ขอให้เธอเก็บเอาไว้

(ในวันนี้ฉันไม่มีใคร)(ในวันนี้ฉันไม่มีใคร)
ต้องทนอีกนานเท่าไหร่?

ย้ากกกกกกก เพลงบ้าไรฟังแล้วโครตเจ็บปวด


Music | Comments:0 | Trackbacks:0 |
<<When You're Gone | HOME | 元気 Genki - LANDS(Akanishi Jin)>>

Comments

Post a commentOnly the blog author may view the comment.

Trackbacks

| HOME |