【Makiko】

Black_Miko

คำว่าเสียใจ
ยังคิดถึงวันที่เรามีกัน 
ภาพวันเวลายังคงอยู่ในหัวใจ 
ภาพวันดีๆที่ฉันมีเธออยู่ข้างใน 
เก็บไว้..ว่าเราเคยมีใจซื่อตรงมั่นคงต่อรัก 
ยิ่งใหญ่แค่ไหน แต่วันนี้ไม่เหลืออะไร.. 
เคยรู้สึกอย่างฉันหรือเปล่า 
ตื่นมาก็คิดถึงใครหนึ่งคน 
ความรู้สึกของคนที่ถูกเธอทิ้ง 
และแทนด้วยใครคนนั้น 
หากว่าความเจ็บช้ำ ทนทรมานอย่างนี้ 
เมื่อตัวฉันได้สัมผัส คำๆนี้..คำว่าเสียใจ 
แต่อย่าปล่อยให้รัก ทำให้ทรมานอย่างนี้ 
อีกนานแค่ไหน ก็ยังทำให้ใจทั้งใจมีแต่เธอ 
หากคิดถึงวันที่ยังมีกัน 
เก็บความทรงจำดีๆต่อจากนี้ไป 
แม้ความเป็นจริงวันนี้ไม่มีในหัวใจ 
อย่างน้อยได้จดจำและคอยย้ำเตือน 
ว่าคนที่ฝัน..เฝ้ารอวันนั้น 
หลอกให้ฉันคนนี้เชื่อใจ 
เคยรู้สึกอย่างฉันหรือเปล่า 
ตื่นมาก็คิดถึงใครหนึ่งคน 
ความรู้สึกของคนที่ถูกเธอทิ้ง 
และแทนด้วยใครคนนั้น 
หากว่าความเจ็บช้ำ ทนทรมานอย่างนี้ 
เมื่อตัวฉันได้สัมผัส คำๆนี้..คำว่าเสียใจ 
แต่อย่าปล่อยให้รัก ทำให้ทรมานอย่างนี้ 
อีกนานแค่ไหน ก็ยังทำให้ใจทั้งใจมีแต่เธอ 
หากว่าความเจ็บช้ำ ทนทรมานอย่างนี้ 
เมื่อตัวฉันได้สัมผัส คำๆนี้..คำว่าเสียใจ 
แต่อย่าปล่อยให้รัก ทำให้ทรมานอย่างนี้ 
อีกนานแค่ไหน ก็ยังทำให้ใจทั้งใจมีแต่เธอ 
หากว่าความเจ็บช้ำ ทนทรมานอย่างนี้ 
เมื่อตัวฉันได้สัมผัส คำๆนี้..คำว่าเสียใจ 
แต่อย่าปล่อยให้รัก ทำให้ทรมานอย่างนี้ 
อีกนานแค่ไหน ก็ยังทำให้ใจทั้งใจมีแต่เธอ 
และจะทำเช่นไรเมื่อใจยังรักเธอ.
จะนานแค่ไหน?


Music | Comments:0 | Trackbacks:0 |
<<จะทนได้นานแค่ไหน | HOME | ความคิดไม่มีเสียง>>

Comments

Post a commentOnly the blog author may view the comment.

Trackbacks

| HOME |