【Makiko】

Black_Miko

เตรียมของ


วันพรุ่งนี้ รู้สึกไม่พร้อมกับการคอส

หรือจะบอกว่ารู้สึกตัวเองไม่เข้ากับวิกสีนี้ดี?

เฮ้อ


แต่มีคนที่ใส่แล้วเข้าๆ

IMG_2560_resize.jpg

ดูสิน่ารักค่อด
นี่คือที่เตรียมไว้สำหรับพรุ่งนี้

lenw.jpg

(ลืมตะกร้าใส่วิกไว้ที่บ้าน ลำบากได้อีก)นี่สำหรับวันอาทิตย์

sun.jpgLife | Comments:0 | Trackbacks:0 |
<<J-Fes (Sat) | HOME | ได้มาแล้ว>>

Comments

Post a commentOnly the blog author may view the comment.

Trackbacks

| HOME |